یبب

شنبه 18 اردیبهشت 1389 12:47 ق.ظ

            
    سریال شب به شب                          سریال رویا با بازی کیم بوم
    تعداد دی وی دی:5                               تعداد دی وی دی:5             
     قیمت:3000 تومان                                 قیمت:3000 تومان
                                
http://www.imagechicken.com/uploads/1271539968017706700.jpg            
          سریال چونو                                      سریال روح
         تعداد دی وی دی:  2                        تعداد دی وی دی:2
        قیمت:1200 تومان                            قیمت:1200 تومان
                            
            
      سریال عشق مقدس                            سریال ملکه بازی                  
      تعداد دی وی دی:3                                تعداد دی وی دی:5
      قیمت:1800 تومان                                  قیمت:3000 تومان
                                
 http://www.imagechicken.com/uploads/1271539688020756400.jpg       
                  سریال مبارزه                           سریال در جستجوی دوروتی
               تعداد دی وی دی:2                           تعداد دی وی دی:1
                  قیمت:1200 تومان                          قیمت:1000 تومان                         
                             
  http://www.imagechicken.com/uploads/1271541402036074800.jpg      
           سریال هتلدار                                 سریال joey
           تعداد دی وی دی:2                      تعداد دی وی دی:7
           قیمت:1200 تومان                         قیمت:4200 تومان
                        
         
            سیال سلام بانو                                سریال اولین عشق یک پرنس        
         تعداد دی وی دی:4                                 تعداد دی وی دی:3
        قیمت:2400 تومان                                  قیمت:1800 تومان
                                
            
     سریال مرد تاکستان                                          سریال داستان یک مرد
        تعداد دی وی دی:4                                         تعداد دی وی دی:4       
         قیمت:2400 تومان                                         قیمت:2400 تومان
                                                               
        سریال پرنس لولو                                    سریال شاید عشق        
      تعداد دی وی دی:5                                    تعداد دی وی دی:1
        قیمت:3000 تومان                                    قیمت:1000 تومان
                                
             
   سریال چلچله خورشید                                         سریال ایریس
    تعداد دی وی دی:8                                        تعداد دی وی دی:7
    قیمت:4800 تومان                                          قیمت:4200 تومان
                                     
                
         سریال گل رز                                        سریال عشقی برای کشتن
     تعداد دی وی دی:6                                         تعداد دی وی دی:4          
     قیمت:3600 تومان                                            قیمت:2400 تومان
                                        
            
    سریال روباه نه دم                                      سریال همسر یا دردسر
   تعداد دی وی دی:4                                        تعداد دی وی دی:5
   قیمت:2400 تومان                                          قیمت:3000 تومان
                                   
               
      سریال یخ زده                                                  سریال ققنوس
     تعداد دی وی دی:1                                        تعداد  دی وی دی:7
      قیمت:1000 تومان                                         قیمت:4200 تومان
                                    


عناوین جدید

جمعه 17 اردیبهشت 1389 11:55 ق.ظ

            
    سریال شب به شب               سریال رویا با بازی کیم بوم
    تعداد دی وی دی:5                      تعداد دی وی دی:5             
     قیمت:3000 تومان                     قیمت:3000 تومان
                        
http://www.imagechicken.com/uploads/1271539968017706700.jpg            
          سریال چونو                             سریال روح
         تعداد دی وی دی:  2             تعداد دی وی دی:2
        قیمت:1200 تومان                  قیمت:1200 تومان
                        
            
      سریال عشق مقدس                    سریال ملکه بازی                  
      تعداد دی وی دی:3                       تعداد دی وی دی:5
      قیمت:1800 تومان                       قیمت:3000 تومان
                           
 http://www.imagechicken.com/uploads/1271539688020756400.jpg       
                  سریال مبارزه            سریال در جستجوی دوروتی
               تعداد دی وی دی:2            تعداد دی وی دی:1
                  قیمت:1200 تومان            قیمت:1000 تومان                         
                        
  http://www.imagechicken.com/uploads/1271541402036074800.jpg      
           سریال هتلدار                         سریال joey
           تعداد دی وی دی:2              تعداد دی وی دی:7
           قیمت:1200 تومان                قیمت:4200 تومان
                      
         
            سیال سلام بانو                   سریال اولین عشق یک پرنس        
         تعداد دی وی دی:4                       تعداد دی وی دی:3
        قیمت:2400 تومان                         قیمت:1800 تومان
                             
            
     سریال مرد تاکستان                         سریال داستان یک مرد
        تعداد دی وی دی:4                         تعداد دی وی دی:4       
         قیمت:2400 تومان                             قیمت:2400 تومان
                                                     
        سریال پرنس لولو                        سریال شاید عشق        
      تعداد دی وی دی:5                          تعداد دی وی دی:1
        قیمت:3000 تومان                        قیمت:1000 تومان
                             
              
   سریال چلچله خورشید                                       
    تعداد دی وی دی:8                                     
    قیمت:4800 تومان                                        
                          


ویتریت فیلم و سریال کره ای1

جمعه 17 اردیبهشت 1389 09:55 ق.ظ

 
       9داخل 2 بیرون
  4 دی وی دی 2400 تومان
 http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
 اسلحه  از عشق و علاقه
4 دی وی دی 2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
         بیا بریم دریا کنار
4 دی وی دی
 2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
      رسوایی در پایتخت
  4دی وی دی 2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
کافه پرنس
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
امپراتور دریا
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
هشتمین اژدهای آسمان
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
عشاق در پاریس
5دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
دهکده آرام
1 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
عشق من سام سون
6 دی وی دی
3600 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
سارقان
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
قصه تلخ عشق
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 

متاسفم دوستت دارم
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
عروس 18 ساله
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
عروسی
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
یوهی افسونگر
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
زمستان در قلب من
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
دختر زرنگ
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
مادر 14 ساله
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
18 علیه 29
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
افسانه دامو
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
روزهای زیبا
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
چشم قرمز
1 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
محافظ
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
افسانه چیل وی قهرمان
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
شاه دائه جیونگ
10 دی وی دی
6000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
شیطان
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
امپراتوری بادها(جومونگ 2)
10 دی وی دی
6000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
عشق بد
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
خانه کامل(شلوغ)
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
قرار میزاریم
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
هابیل و قابیل
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
داستان عشق در هاروارد
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
زادگاه افسانه ها
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
اینسون دوست داشتنی
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
ملکه آهنین
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
آخرین رسوایی
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
لابیست
6 دی وی دی
3600 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
دختر من
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif

نقاش بادها
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
نورافکن
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
فقط تو
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
پسران برتر از گل
4 دی وی د ی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
دختر پر رو
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
بازگشت عقابهای مبارز
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
طعم شراب
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
تو از کدوم ستاره ای
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
هفت شمشیرزن بهشتی
3 دی وی د
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
شرایط عشق
12 دی وی دی
7200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
پدر مجرد عاشق
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
زمستان سوناتا
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
به سوی بهشت
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
طعم شراب
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
تازا
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
درخت بهشتی
2 دی وی دی
1200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
ویروس بتهون
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
گرگ و میش
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
سه پدر و یک مادر
4 دی وی دی
2400 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
هونگ گیل دونگ
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
ایلجیما
7 دی وی دی
4200 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
متشکرم
3 دی وی دی
1800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
شاهزاده زمان
9 دی وی دی
5000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
هوانگ جین ئی
6 دی وی دی
3600 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
سکوت
5 دی وی دی
3000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
افسانه سودانگ
8 دی وی دی
4800 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
افسانه یی سان
14 دی وی دی
9000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
افسانه جومونگ
21 دی وی دی دوزبانه دوبله
14000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif
 
امپراتوری بادها(جومونگ2)
10 دی وی دی
6000 تومان
http://i34.tinypic.com/acpwue.gif


ویترین فیلم و سریال کره ای 2

جمعه 17 اردیبهشت 1389 09:54 ق.ظ

زن برادر من 19 سالشه

1200 تومان

 

وقتی عشق تقدیر را میبیند

1200 تومان

 

تماس

1200 تومان

 

نخستین برف

1200 تومان

 

قلب شینوبی زیر تیغ

1200 تومان

 

سئول دوست داشتنی من

2400 تومان

 

ملکه خانومها

3600 تومان

 

نوازش باد

1200 تومان

 

عروس کوچک من

1200 تومان

 

شاهزاده خانم پولکی

1200 تومان

 

اولین عشق یک میلیونر

1200 تومان

 

من و دوستم

1200 تومان

 

خانم کیم پولدار میشود

1200 تومان

 

جاده طولانی و زیبا

1200 تومان

 

هزاران سال عشق

3000 تومان

 

همه زندگی یک زن

2400 تومان

 

قدمهای معصوم

1200 تومان

 

برای عشق ابدی

1200 تومان

 

عشق الهی

1200 تومان

 

عشق و ازدواج

2400 تومان

 

شرق بهشت

7200 تومان

 

دور می فا سو لا سی

1200 تومان

 

روزگاری در دبیرستان

1200 تومان

 

چرا به خونه ام اومدی؟

3000 تومان

 

بی قرار

1200 تومان

 

بچه و من

1200 تو مان

خاطرات بالی

2400 تومان

 

آسمان عشق

1200 تومان

 

زیبای 200 پوندی

1200 تومان

 

6 سال عاشقی

1200 تومان

 

افسانه روح شمشیر

8400 تومان

 

تیرانداز ماهر

3000 تومان

 

غم انگیزتر از غم

1200 تومان

 

افسانه شین دون

8400 تومان

 

 

پادشاه و دلقک

1200 تومان

       
       
       
       


ویترین غربی-امریکایی

جمعه 17 اردیبهشت 1389 09:54 ق.ظ

 
سریال The Wire
(سیم)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 

 
سریال Unit
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
فصل دوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 
سریال Terminator
(نابودگر)
فصل اول 2 دی وی دی
1200 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Super natural
(ماورالطبیعه)
فصل اول 8 دی وی دی
4800 تومان
تا 3 فصل موجود است
جمعا 19 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Prison break
(فرار از زندان)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا فصل آخر موجود است
جمعا 27 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال point
4 دی وی دی
.
.
.
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Over there
(درست آنجاست)
.
.
.
4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال My name is Earl
(اسم من ارله)
.
.
.
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 
سریال Friends
(دوستان)
فصل اول 6 دی وی دی
2400 تومان
تا 4 فصل موجود است
هر فصل 6 دی وی دی
جمعا 24 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lost room
(اتاق گمشده)
.
.
.
3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lost
(گمشدگان)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا 5 فصل موجود است
جمعا 26 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lasvegas
(لاس وگاس)
فصل اول 12 دی وی دی
7200 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال kylxy
(کایل ایکس وای)
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
تا 3 فصل موجود است
جمعا 14 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Jericho
(روستای جریکو)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل دوم 3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال House M.D
(خانه ام دی)
5 دی وی دی
3000 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Heroes
(قهرمانان)
در 3 فصل
جمعا 19 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال harpers island
(جزیره هارپر)
6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Doll House
(خانه عروسک)
4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Dexter
(دکستر)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل سوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg


 

 
سریال decalogue
(ده فرمان حضرت موسی)
.
.
.
.
3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Blade
(تیغ)
.
.
.
.
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Alias
(آلیاس)
.
.
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا 5 فصل جمعا 29 تا
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال 4400
فصل اول 2 دی وی دی
1200 تومان
فصل دوم 4 دی وی دی
2400 تومان
فصل سوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال 24
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
.
.
تا 7 فصل هر فصل 6 تا
جمعا 42 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال The It Crowd
(شلوغی)
.
فصل اول 3 دی وی دی
1800 تومان
فصل دوم در 3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
       
       
       
       
       


سریال تو کی هستی

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:45 ق.ظ

تو کی هستی
سریال جذاب و کمدی تو کی هستی از شبکه جم تی وی GEM TV در حال پخش است
اسامی انگلیسی و شناخته شده این سریال / Who Are You ? / Who Is It
نام فارسی : تو کی هستی  با زیر نویس دقیق فارسی
كشور : کره
ژانر: عاشقانه / کمدی
اپیزود : 17 قسمت کامل


داستان این سریال جذاب و کمدی حکایت پدر و دختری است که پدر در واقع در یک ساعت خاص در جلد پسری که با او تصادف کرده می ره و اونچه که پدر دلش می خواد واسه دخترش انجام بده از طریق این پسر انجام می ده و ماجراهای خنده داری ایجاد می کنه.

داستان در مورد مردیه كه با پسر جوانی تصادف می كنه و كشته می شه و از طرفی اون جوون هم به كما می ره .
 از اینجا به بعد روح باباهه سرگردون همه جا میپلکه و مرگش مصادف بوده با فارغ التحصیلی دخترش همین موضوع باعث میشه تا از فرشته ی مرگش که یه اقای پیره بخواد تا ، فروشگاه صبا سیدی ، بهش یه فرصت بده و اونو زنده کنه ولی اقاهه عوض اینکه اونو زنده کنه بهش میگه تو میتونی بری تو جلد این پسر پولداره که تو کماهه و البته تو یه ساعتهای خاصی و از این طریق تو جشن فارغ التحصیلی دخترت شرکت کنی
 بعد وقتی اقاهه برای اولین بار میره تو جلد پسره میدونید چی میشه؟؟؟؟ و... باباهه اونو میکشونه به جشن با همون لباس بیمارستان و وقتی پسره به دختره میگه من باباتم و زار زار گریه میکنه دختره فکر میکنه پسره دیوونست ......


بازیگران سریال کره ای تو کی هستی

Yoon Kye Sang as Cha Seung Hyo
Go Ah Ra as Son Young In
Jin Yi Han as Shim Jae Ha
Kang Nam Gil as Son Il Gun

 
قابل پخش بر روی کلیه پلیرهای خانگی و کامپیوتر - زیر نویس فارسی - کیفیت بسیار بالا و عالی


تعداد دی وی دی:4

قیمت:2400 تومان


سریال ملکه بازی

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:44 ق.ظ

نام ها : 게임의 여왕 /queen of the game

نام فارسی : ملکه بازی

كشور : کره

سال : 2006

ژانر: عاشقانه

اپیزود :  20 قسمت

زیرنویس : زیرنویس فارسی

فرمت :  نسخه خانگی

کیفیت : عالی

http://www.vietlove.com/board/uploads/post-897-1166760747.jpg

داستان سریال کره ای ملکه بازی : 

بیست و سه سال پیش ، پدر كانگیون سئول ( كانگ جائه هو ) مقام پدر لی شین جان رو میگیره. این كار باعث میشه كه پدر لی شین جان دست به خودكشی بزنه. بیست و سه سال بعد ، لی شینجان، حالا معروف به چاز ، میخواد انتقام بگیره و تا وقتی كه انتقام نگیره دست بردار نیست. اون كاری میكنه كه كانگ یون سئول عاشقش بشه ، تا به پدرش نزدیك بشه. اما یه مشكلی هست ،‌ لی شین جان كه عاشق كانگ یون سئوله،دوستش ( پارك جو وون ) هم عاشقش میشه. بعدا یون سئول که از برنامه انتقام شین جان علیه پدرش مطلع میشه تصمیم میگیره ازش انتقام بگیره ..
 

بازیگران:

Lee Bo Young as Kang Eun Seol
 Han Jin Hee as Kang Jae Ho
Yoon Mi Ra as Jang Su Ja (housekeeper for 20 years
 Kim Hee Jung as Park Young Sun (Su Ja's daughter
تعداد دی وی دی:5
قیمت:3000 تومانسریال هتلدار

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:43 ق.ظ

http://jpanime.net/Images/ADM-HOTELIER.jpg

سریالی عاشقانه و کمدی

نام : 호텔리어 / Ho-te-li-eo / Hotelier
نام فارسی : هتل دار ، هتلیار
كشور : کره جنوبی
ژانر: درام / عاشقانه
سال : 2001
اپیزود : 20 قسمت
زیرنویس : زیرنویس فارسی
فرمت :  نسخه کامپیوتر
کیفیت : عالی

http://1.bp.blogspot.com/_loOkwo8f6eA/Sih3Yalx8aI/AAAAAAAAAsM/deoZPyjCi9E/s400/Bae+Yong-joon.jpg


خلاصه داستان سریال هتلدار:

این سریال 20 قسمتی در سال 2001 ساخته شده و داستان آن پیرامون یک هتل،مهمانان و خدمه آن می باشد بازیگر اصلی مرد این سریال،با یونگ جون،بازیگر اصلی سریال پادشاه خدایان ، عشق زمستانی و ... میباشد. ژاپن در سال 2007 سریالی با همین نام و با بازی مجدد،با یونگ جون را تولید کرد.ا ین سریال در یک هتل 5 ستاره در کره ساخته شده است.
http://blog.dramafever.com/wp-content/uploads/2009/06/hotelier_news.jpg

بازیگران سریال هتلدار:

Bae Yoon Jun as  Frank Shin Dong Hyuk

Song Yun Ah  as  Suh Jin Young

Kim Seung Woo as  Han Tae Jun

Song Hae Gyo  as  Kim Yoon Hee

http://www.songyunah.com/images/photos/SYA002.JPG

تعداد دی وی دی:2
قیمت:1200 تومان


سریال چونو

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:42 ق.ظ

http://www.koreandrama.org/wp-content/uploads/2009/12/chuno3.jpg
Title: 추노 / Chuno
Also known as: Pursuing Servants / Slave Hunter
Genre: Historical, fusion
پک اول با زیرنویس فارسی 12 قسمت
Broadcast Network: KBS2
Broadcast period: 2010-Jan-06 to TBA
Air time: Wednesday & Thursday 9:55 PMخلاصه کوتاه :
شرح داستان مردی ( Lee Dae Gil ) است که خانواده اش هنگامی که Tae Ha , کسی که پس از اینکه به اشتباه به جرمی که مرتکب نشده بود متهم شد برده شد , خانه شان را ویران کرد و گریخت نابود شد.
به همراه تمایلش به انتقام , سالهای سخت و خشنی را در خیابانها می گذراند و نام خود را شکارچی برده می گذارد و وقف تعقیب Tae Ha می کند.
هر دو مرد در یک مثلث عشقی با Un Nyun ,برده فراری که دختر یک نجیب زاده می شود, گرفتار می شوند.


تعداد دی وی دی:2
قیمت:1200 تومانسریال مبارزه

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:42 ق.ظ

http://images4.iwilab.com/shared/item/1/106/106053_500x.jpg

قابل پخش در دستگاه های خانگی و کامپیوتر

 • نام سریال: 맞짱 / Mazzang
 • نام انگلیسی: Fight
 • ژانر: Action اكشن
 • تعداد قسمت: 8
 • شبكه سازنده: TVN
 • سال پخش: 2008

یک سریال کره ای رزمی بسیار زیبا که از ابتدا تا انتهای‌اش شما را هیجان‌زده خواهد کرد. هنرمندان رزمی این سریال بسیار حرفه‌ای هستند و از این رو صحنه‌های بسیار زیبا و منحصر به فردی را رقم می‌زنند که بیننده را محو تماشای خود خواهد کرد

  http://file2.cbs.co.kr/newsroom/image/2008/10/16143859968_60800010.jpg

 

داستان اكشن این سریال بسیار دیدن یو جذاب در مورد مردانی است كه همیشه در دعوا و درگیری و مبارزه سر می كنند و اتفاقات جالبی كه بین انها می افتد

  بازیگران

 Yoo Gun as Kang Gun

Lee Young Jin as So Hee
Lee Jong Soo as Kang Jin
Baek Do Bin as Choi Dae Ri
Kang Sung Jin as Oh Dal Shik
Uhm Tae Woong as Kang Gun's father

تعداد دی وی دی:2
قیمت:1200 تومانسریال شب به شب

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:39 ق.ظ

سریال شب به شب-Bia2Koreaخب اونایی كه سم سون رو دوست داشتن میتونن دوباره تو این سریال ببیننش.


نام فارسی : شب به شب ، هر شب ، وقتی شب فرا می رسه

کشور : کره جنوبی

ژانر: کمدی ، عاشقانه

اپیزود : ۱۷ قسمت

زیرنویس : دوبله

فرمت : نسخه خانگی

http://www.proshop-dvd.com/images/1243101765.jpg
کیم بوم سانگ” (با بازی لی دونگ گان) یه استاد دانشگاه هنره که به دلیل کمبود ارتباط با خانواده اش بیشتر به کارش فکر می کنه..اون در زمینه باشتان شناسی تخصص به دست میاره و خیلی دلش می خواد تو دنیا معروف بشه
هو چو هی” (با بازی کیم سونا) به عنوان مدیر بخش دزدی های فرهنگی کار می کنه تا بتونه پدرش رو پیدا کنه..پدر اون آدمی بوده که خیلی به فرهنگ احترام میذاشته و آثار باستانی رو نگهداری میکرده و اینجور چیزا که به مدت ۷ سال گم شده

سریال شب به شب, شب به شب 

,سریال کره ای شب به شب, سریال فارسی1 شب به شب ,سریال Night After Night 

,شب به شب سریال جدید فارسی1 ,سریال شب به شب بعد از سام سون

محور اصلی این سریال در مورد مسائل فرهنگی یه کشوره که با عشق و طنز در آمیخته میشه

داستان سریال کره ای شب به شب

خانم مجردی که دهه ۳۰ زندگیش را سپری می کند به همراه یک متخصص آثار باستانی چشم چران که مدام به دنبال دختران زیبا است، سعی دارند یک گنجینه ملی را پیدا کنند.یک دزد آثار باستانی به راحتی با بوییدن غبار اطراف سرامیک می تواند سرامیک گوریو گلدان سفالی کره ای مشهور را از سرامیک سفید تشخیص بدهد. 

در تعقیب آنها نیز کارآگاهان میهن پرستی هستند که تمام زندگیشان را وقف دستگیری این دزدان کرده اند. طرف دیگر قضیه هم متخصصینی هستند که با بکارگیری فن آورهای پیشرفته و دانش فزاینده شان به دنبال شناسایی تمامی آثار باستانی جعلی هستند.اینها افراد درگیر در پرونده های جرائم میراث فرهنگی هستند که در این داستان مهیج وقایع و پستی و بلندی های زندگی آنها برملا می شود.

هنرپیشه مرد اصلی داستان، یک متخصص آثار باستانی است که آثار جعلی را شناسایی می کند و آثار اصلی را بازسازی و مرمت می نماید. هنرپیشه زن اصلی داستان، کارآگاهی است که برای اداره میراث فرهنگی کره کار می کند. آنها مجبورند با هم روی پرونده های آثار باستانی دزدیده شده، کار کنند اما مشکل اینجاست که بایکدیگر اصلا سازگاری ندارند. در سریال بعضی روشهای شگفت آور شناسایی، لحظات سختی که کارآگاهان مجبورند با دزدانی که یک روزی آنها را پشت میله های زندان انداخته اند، رابطه دوستی برقرار می کنند، صحنه های جنجالی مهیج و در طول این مسیر، آغاز شکوفایی عشق بین این دو فرد کاملا متفاوت را شاهد خواهیم بود.

image

بازیگران سریال کره ای شب به شب

Kim Sun Ah as Heo Cho Hwi

سریال های کیم سان آه

تلسینما
تالار شهر
شب به شب
سام سون
دوران طلایی
داستان عاشقانه
پرش
عشق و موفقیت
برای همیشه
بهترین تاتر ام بی سی او گل گلدان

Lee Dong Gun as Kim Bum Sang 

سریال های لی دانگ جان

عاشق ستاره
شب به شب
شاید عشق
لبخند دوباره
رنگ شیشه ای
عشاق در پاریس
دلربای هجده ساله
چون هیانگ
مشکل در خانه برادر کوچک
سانگدو به مدرسه می رود
برای همیشه عاشق
حاکم جهان
حلقه گرد
دوستان
نمی توان کمک کرد به تولد
سه دوست
آگهی دیوانگی 

Kim Jung Hwa as Wang Joo Hyun

Lee Joo Hyun as Kang Shi Wan


تعداد دی وی دی:5

قیمت:3000 تومانسریال روح

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:38 ق.ظ

http://devnewsimg.mydaily.co.kr/2009/07/28/200907281431281117_1.jpg

مشخصات سریال

 • نام: 혼 (魂) / Hon
 • دیگر نام ها: Soul / Spirit / Ghost / Possessed
 • تعداد قسمت ها: 10
 • نسخه کامپیوتر
 • ژانر: تراژدی ، عاشقانه ، ترسناك
 • شبكه: MBC
 • سال پخش: 2009
http://imgnews.jknews.co.kr/photo/2009/07/30/20090730_12489307551.jpg

هانا و دونا خواهر های دو قلو بودند و قبل از این که دونا به صورت خیلیوحشتناکی بمیره با هم خیلی صمیمی بودند. یک روز افتابی و پر تکاپو هاناشانس خودشو پیدا کرد. اون به صورت یک زن شگفت انگیز شد و می تونست کارهایی رو بکنه که دیگران نمی تونستند انجام بدن. اون فهمید که روح دونادرون بدنش رفته. شین ریا, روانکاو مجرم، از این قدرت هانا برای کشتن مردماستفاده می کرد به خاطر همین قانون نمی تونست اون رو مجازات کنه.

http://www.narani.net/attach/1/1556941792.jpg

بازیگران سریال کره ای روح

Lee Seo Jin as Shin Ryu
Im Joo Eun as Yoon Ha Na
Ahn Seo Hyun as Ha Na
Lee Jin as Lee Hye Won
Park Ji Yeon as Yoon Doo Na


تعداد دی وی دی:2

قیمت:1200 تومانسریال در جستجوی دوروتی

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:37 ق.ظ

نام  : 도로시를 찾아라 / Finding Dorothy

نام فارسی : در جستجوی دوروتی

كشور : كره جنوبی

سال : ۲۰۰6

اپیزود : 4 قسمت

ژانر:  عاشقانه / ماجرایی

زیرنویس : زیر نویس فارسی

فرمت : نسخه خانگی

داستان سریال کره ای در جستجوی دوروتی

جی سو و هیون سو مدتهای زیادی است كه با هم ازواج كرده اند و صاحب یك دختر كوچك زیبا بنام سو آه هستند كه در دبستان درس میخواند . بعد از مدتی زندگی خوب رابطه پدر و مادر سو آه خراب شده و هر كدام از آنها با مرد و دختر دیگری رابطه دارند ! در آن ماه ها ناگهان اخباری از آدم ربایی و دزدیدن سه پسر خردسال دبستانی به گوش میرسد و خانواده ها همگی نگران فرزندانشان هستند و خودشان  برای بردن آنها به در مدرسه میروند ولی دقیقا در روز تولد سو آه مادر سو آه برای خریدن كیك تولد دیر میكند و ناگهان سو آه ناپدید میشود .در این هنگام نا كیونگ جو و پارك یونگ سوپلیس های مرد و زن تحقیقات در مورد این آدم ربایی را آغاز میكنند . نا كیونگ جو به پارك یونگ سو علاقه دارد و در بین ماجرای اصلی سریال قسمت های جالبی از این عشق را میبینیم برای مثال جایی كه نا كیونگ جو  میگوید چون مثل یك گوریل می مونی با مزه ای ! داستان با شناختن معلم پیانوی سو آه جز مظنونان وارد مرحله اصلی آن میشود و بعد از دستگیری او و پیدا كردن پسران دزدیده شده اثری از سو آه پیدا نمی شود . سو آه كجاست؟....

بازیگران سریال کره ای در جستجوی دوروتی

Kim Young Ho as Park Yong Soo
Park Shi Eun as Na Kyung Ju
Kim Ye Won as Lee Soo Ah
Ji Soo Won as Seo Ji Soo
Lee Se Chang as Lee Hyun Soo


تعداد دی وی دی:1

قیمت:1000 تومان


سریال رویا

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:35 ق.ظ

http://photos-p.friendster.com/photos/89/47/93047498/1_213371768l.jpg
سریال بسیار زیبای رویا محصول کشور کره با بازی بازیگر محبوب و مطرح "کیم بوم" که بدون شک فیلم بسیار زیبای پسران برتر از گل را از این بازیگر محبوب به یاد دارید.


در 5 دی وی دی با كیفیت عالی و زیرنویس فارسی قابل پخش در كامپیوتر و دی وی دی خانگی

نام جه ایل با بازی جوجین مو یه وکیل ورزشی موفقه که به خاطر یه سری توطئه از کارش اخراج میشه و همه چیزش رو از دست میده و تصمیم میگیره دوباره کارش رو شروع کنه تا همه چیزش رو پس بگیره .یه روز اتفاقی با لی جانگ سوک با بازی کیم بوم اشنا میشه و پی به استعدادش میبره و تصمیم میگیره ازش یه بوکسر بسازه. ته بو با بازی سون دامبی هم یه مربی بوکسه که تو این راه کمکشون میکنه

این سریال در کنار ماجرای رزمی و ورزشی خود دارای ماجراهای احساسی و عشقی نیز هست و این موضوع باعث می‌شود تا همه‌ی سلیقه‌ها را به سمت خود جذب کند و همه‌ی افراد از دیدن این سریال لذت ببرند.

در 5 دی وی دی با كیفیت عالی و زیرنویس فارسی قابل پخش در كامپیوتر و دی وی دی خانگی

نام ها : 드림 / Dream

نام فارسی : رویا / رویایی

كشور : کره

سال : 2009

ژانر: رمانتیک / ورزشی

اپیزود : 20 قسمت

 

http://popseoul.files.wordpress.com/2009/03/kimbum_090321_2.jpg

در 5 دی وی دی با كیفیت عالی و زیرنویس فارسی قابل پخش در كامپیوتر و دی وی دی خانگی

بازیگران

Joo Jin Mo as Nam Jae Il
Kim Bum as Lee Jang SukSon Dam Bi as Park So Yeon


تعداد دی وی دی:5

قیمت:3000 تومان


سریال joey فصل اول و دوم -نسخه خانگی

جمعه 3 اردیبهشت 1389 09:32 ق.ظ

http://www.tvshowsondvd.net/graphics/news3/Joey_S1.jpg

سریال کمدی عاشقانه جذاب ، فصل اول و دوم در 7DVD زیرنویس فارسی و قابل پخش در پلیرهای خانگی

مشخصات سریال فوق العاده زیبای Joey با زیر نویس فارسی  - نسخه خانگی:
نام : Joey
نام فارسی : جویی / جوئی / جویی
كشور سازنده : آمریکا / محصول 2004 تا 2006
ژانر: کمدی / عاشقانه
زیرنویس : زیرنویس فارسی
فرمت : نسخه خانگی
کیفیت : عالی

http://www.tvsa.co.za/images/shows/j/joey_big.jpg

سریال Joey :
مسلما دوستداران سریال friends ، بخوبی شخصیت جویی را میشناسند . در سریال فرندز ، سهم بسیار بزرگی از بار طنز سریال را ، مت لی بلانس ، یا همون Joey به دوش داشت . داستان سریال Joey در رابطه با شخصیت جویی در سریال friends هست که برای ادامه کار بازیگری به لوس آنجلس رفته. ورود او به این شهر برابر با اتفاقهای خنده داری هست که دیگه بقیه اش رو باید ببینید ....

نقش اول سریال Joey  کیست ؟
جویی با بازی مت لی بلانس فردی است که خیلی گیجه و میخواد خودش رو خیلی با معلومات هم نشون بده که ضایع نشه تا جایی که هرچی دوستاش میگن و اون نمیفهمه چی میگن با تکون دادن سر تایید میکنه!! بازیگر تئاتری که تنها به بازی تو سریال روزهای زندگی افتخار میکنه و به هر کی که میخواد بشناسش میگه دکتر روزهای زندگیم دیگه!!

http://www.freewebs.com/joeyonline/joey5.jpg

فصل اول در 3 دی وی دی قیمت:1800 تومان

فصل دوم در 4 دی وی دی  قیمت:2400 تومان

فصل اول و دوم در 7 دی وی دی


 • تعداد صفحات :27
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات