هان جون سو از یک خانواده مرفه هست که شر خر مدرسه هم حساب می شود . به خاطر شیطنتهای بیش از حدش ، مدیر مدرسه تصمیم به اخراج او می گیرد . والدین او که ا ز دست شیطنتهایش خسته شده اند ، از خانه قهر میکنند و در یک نوار ویدیوی به او می گویند تا وقتی دست از کارهایش برندارد به خانه برنمیگردند .

هان جون سو که از رفتن والدینش چندان هم ناراحت نمی شود تصمیم میگیرد همان شب پارتی درخانه برگزار کند . اما ناگهان در فروشگاه در سبد خریدش بچه ای را می بیند که روی ان نوشته شده وو رام پسر هان جون سو و اینجاست که فیلم شروع میشه .... خیلی قشنگه .. حتما ببینید .!


تعداد دی وی دی:1

قیمت:1200 تومان